Next Post

Porter Robinson - Musician (Official Music Video)

Porter Robinson – Musician (Official Music Video) from the forthcoming album, "nurture" pre-order here: https://porter.fm/nurture​ Directors: Waboku and Mah Animators: Dokai Asuka rui Ono Hokuto Oyama Aiko Sakai Hiroshi Nishimura Fukutaro Ryoko K. (Shatter) Background Artists: KAZUNOKO Grant Gyeongchun 3DCG Artist: Ogawa Kyosuke Digital Paint: Etori Natsumi Suzuki Saeko subscribe […]